CINEMA POLÍTIC

El cinema polític és en si mateix un gènere cinematogràfic.